พศจ.สงขลา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

      วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูนิพิษฐ์สมาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ผู้จัดการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,631