พศจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2565

      วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอุดม แก้วสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถอดบทเรียนแนวทางในการปฏิบัติป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนน พร้อมทั้งรณรงค์การใช้รถใช้ถนนและการสวมหมวกนิรภัยเป็นสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,709