ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 404,263