ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อถวายคำแนะนำเรื่องการขออนุญาตสร้างวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารอุทิศถวายแด่ พระมงคลวรนายก อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงบูรณะศาสนสถานวัดควนมิตร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,507