พศจ.สงขลา ร่วมส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 พศจ.สงขลา ร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พศจ.สงขลา นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจติดตามสอดส่องโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา พศจ.สงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 พศจ.สงขลา ร่วมประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,656