บุคลากร พศจ.สงขลา

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 

 

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร สนิทมัจโร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางณภัทร นุ้ยมาตร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวรัญญู บุศนิด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางมณีรัตน์ ศรียะพันธุ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางนงนภัส กระบัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายอุดม แก้วสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายเสกสรรค์ บุญยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสรายุทธ์ สุระตโก
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอัญชิสา มะเดื่อ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนุชนาฏ  ไชยพันธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,758