พศจ.สงขลา ร่วมประชุมกรณีวัดคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จะดำเนินการบูรณะอุโบสถ

     วันที่ 23 มกราคม 2566  เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ ร้อยโทภูริภัค ดำบุญมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายเสกสรรค์ บุญยัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุม ณ วัดคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กรณีวัดคลองรีจะดำเนินการบูรณะอุโบสถ ซึ่งการดำเนินการประชุมมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดนาทวี เป็นประธานสงฆ์ มีรองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ ร่วมด้วยพระสังฆาธิการในเขตอำเภอสทิงพระ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ประชุมหารือรับฟังคำชี้แจงและหาข้อยุติ โดยประธานสงฆ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม เจ้าอาวาสกล่าวชี้แจงการดำเนินการ ได้อธิบายความทรุดโทรมของอุโบสถ เนื่องจากดินเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้โครงสร้างของอุโบสถซึ่งสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2503 ชำรุด ทรุด เอียง ร้าว เสาปูนร้าว โครงหลังคาไม้ ชำรุด หลังคากระเบื้องแตกร้าว พื้นดินทรุด รองรับน้ำหนักไม่ได้ จึงริเริ่มการบูรณะ ในการประชุมดังกล่าวมีสื่อท้องถิ่น สื่อมวลชน ร่วมสังเกตุการณ์ทำข่าวด้วย ในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้อภิปรายเหตุผล ประธานสงฆ์ได้อธิบายความหมายของคำว่า บูรณะอุโบสถ กับ สร้างอุโบสถ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมมีมติให้ประชาชนแต่ละท่านลงคะแนนเสียงเพื่อดำเนินการ 3 ประการ คือ 1.บูรณะอุโบสถหลังเก่าด้วย และสร้างอุโบสถหลังใหม่ในที่ใหม่ด้วย 2.สร้างอุโบสถหลังใหม่ที่เดิม 3.บูรณะอุโบสถหลังเก่า 
  ผลการลงคะแนนโดยการยกมือของชาวบ้านผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากอภิปรายกันพอสมควร สรุปว่า 
  1.  บูรณะอุโบสถหลังเก่าด้วย และสร้างอุโบสถหลังใหม่ในที่ใหม่ด้วย  จำนวน  13 เสียง
  2.  สร้างอุโบสถหลังใหม่ที่เดิม  จำนวน  55 เสียง
  3.  บูรณะอุโบสถหลังเก่า  14  เสียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,971