พศจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอุดม แก้วสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสาธิต เรืองสินทรัพย์ ผู้แทนอัยการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,968